Haber

Üniversite Hastaneleri Sağlık Personellerinin Sorunları

HuzurSağlıkSen Diyarbakır Basın Açıklaması

        Sağlık çalışanlarının sıkıntıları:

        Huzur-Sen Diyarbakır İl Başkanımız Ahmet BÖÇKÜN; her şartta ve koşulda, kendi eşinden çocuklarından ve ailesinden uzak kalarak farklı alanlarda kendini izole edip ailesini ve toplum sağlığını korumaya çalışıp, kutsal mesleğini icra etmeye çalışan meslektaşlarımızın yani sağlık çalışanlarımızın bitmek bilmeyen ve çözüm arayışı içinde oldukları sıkıntılarına her geçen gün yenisinin eklendiğini belirtti. Sağlık bakanlığına bağlı kamu kurumlarında çalışan sağlık personelleri ile üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelleri arasında, aynı işi yapıp aynı niteliklere sahip bireyler arasındaki farklılıkların akıllara zarar durumda olduğunu ifade etti.

        Başkan BÖÇKÜN; sağlık bakanlığında çalışan meslektaşlarımızın aktif çalışma süresince covid klinik ve yoğun bakımlarında görevli olsalarda olmasalarda bulundukları çalışma alanlarında bakanlığın belirlemiş olduğu parametreye göre döner sermaye ödemesine tabii tutulduğunu ifade etmiş, fakat aynı durumun üniversite hastaneleri için ne şekilde olacağına dair henüz bir netlik olmadığı gibi, nasıl bir parametreye göre ne şekilde bir ödeme planı belirleneceği de merak konusu olduğunu ve üniversite hastanelerinde de bu duruma standart getirilmesi için YÖK ‘e yazdıklarını belirtti.

        BÖÇKÜN ; Kronikleşmiş problemlere çözüm arıyoruz ve gerekli yazışmalar yapıldı:

        BÖÇKÜN aynı zamanda Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık çalışanlarının kronikleşmiş temel problemleri; çakılı olarak çalışmaları, yıllardır süresiz sözleşmeli çalışan 4B’li çalışanların kadro gelir mi ümitsizliği, eş durumundan ötürü yasalar ortadayken halen yaşanan tayin problemleri, ünvan değişikliği, idari pozisyonlara hakkaniyet olmadan sınavsız bir şekilde geçişlerin olması, performans ve fazla mesai ödemeleri konusunda normal şartlarda en geç takip eden ay olması gerekirken sürekli aksaklıklar yaşanması çalışanların ödeme planlarında ciddi sıkıntılar yaşayıp aylar sonra aldıkları ücreti biriken faizlerin asgarisini ödediklerini ifade edip, bu konuları ilgili bakanlıklara ve YÖK ‘ e yazıp ilettiklerini belirtti.

        HuzurSağlıkSen Olarak Sürecin Takipçisiyiz:

        HuzurSağlıkSen olarak sağlık çalışanlarının kronikleşmiş problemlerinin ve sürecin hassasiyetle takipçisi olacaklarını belirten BÖÇKÜN; her platformda da STK temsilcisi olarak üzerimize düşen ne varsa meslektaşlarımız için ortak paydaşlarla birlikte hareket etmeye hazır olduklarını ve bu sorunları çözülünceye kadar dile getirmeye devam edeceklerini belirtti.

                                                                                                                Ahmet BÖÇKÜN

                                                                                              HUZUR-SEN DİYARBAKIR İL BAŞKANI